Tips

Wat te doen bij brand?

Wat te doen bij brand?

Terug naar boven

Overzicht van de brandklassen

brandklassen

Terug naar boven

Waar een blusapparaat ophangen?

Brandblussers kom je overal tegen: zowel in auto’s, vrachtauto’s en in gebouwen. Het is belangrijk dat de blussers snel binnen handbereik zijn. Derhalve zijn de volgende regels van toepassing (opgesteld met name voor gebouwen).

Het kan verstandig zijn om zogenaamde blusposten in te richten, waar naast de brandblusser tevens een brandhaspel, een handmelder en een EHBO koffer aanwezig is.

Terug naar boven

Hoeveelheid brandblussers in een gebouw

Er is een richtlijn opgesteld voor het noodzakelijk aantal brandblussers. Hierbij worden naast de standaardeis nog een aantal verschillende type ruimten genoemd waar extra gevaar is. Er geldt als vuistregel: per 150 m2 dienen er twee bluseenheden aanwezig te zijn. (Onder bluseenheden wordt naast de brandblussers ook een brandhaspel verstaan.) Uitzonderingen op de basiseis zijn ruimten zoals waar met verven, hout, brandgevaarlijke vloeistoffen, karton, stro, vezels, ovens, droogplaatsen enz. wordt gewerkt. Hier geldt de regel van drie bluseenheden per 100 m2.

Daarnaast zijn er nog twee uitzonderingen. Voor ruimten met een extreem lage vuurbelasting geldt er: twee blustoestellen per 300 m2 en dan is er nog de groep van apart staande gebouwen of kleine verdiepingen. Hier dient gekeken te worden naar de grootte van de ruimte, maar men dient uit te gaan van één tot drie brandblustoestellen per gebouw of verdieping. Het is verstandig om van bovenstaande uit te gaan, ook al zijn er specifieke voorzieningen getroffen zoals automatische blusinstallaties of sprinklers.

Terug naar boven

Brandblusapparaten zijn verplicht in appartementsgebouwen

Brandblussers vormen een belangrijke schakel in de brandveiligheid van een gebouw. 85% van de branden wordt met een draagbare brandblusser geblust.
Brandblusapparaten zijn wettelijk verplicht in elk appartementsgebouw dat na 1994 is gebouwd. De brandweer kan wel bepaalde verplichtingen opleggen inzake brandveiligheid voor oudere appartementsgebouwen. Ook voor eengezinswoningen zijn brandblusapparaten niet wettelijk verplicht, maar niets belet u -integendeel zelfs- om er toch enkele in huis te halen.
Voor appartementen (maar ook voor kantoren, huizen, enz.) worden over het algemeen schuimbrandblussers toegepast. Deze brandblussers hebben een zeer goed blusvermogen op vaste stoffen en zijn veilig te gebruiken bij elektronica, zoals huishoudtoestellen, tv, computers, enz. Kies een brandblusser met een inhoud van minimaal 6 liter.

Terug naar boven

Belastingvermindering voor de beveiliging van uw woning tegen inbraak en brand

U kan als eigenaar of huurder van een woning een belastingvermindering krijgen voor de beveiliging van uw woningen tegen inbraak en brand.
Investeringen die u laat uitvoeren en betaalt in 2013, zijn aftrekbaar in aanslagjaar 2014.
U kan 30% van de uitgaven met een maximumbedrag inbrengen in uw belastingen. Het geïndexeerde maximumbedrag voor de belastingaangifte 2014 (inkomsten 2013) bedraagt €750.

Investeringen voor brandpreventie die in aanmerking komen:

Terug naar boven

Basisprincipes bij het blussen

Terug naar boven

Het branddeken gebruiken

Een branddeken zit opgevouwen in rechthoekige houder die bij voorkeur een rode kleur heeft. De houder wordt aan de muur bevestigd. Branddekens zijn vervaardigd uit een onbrandbare stof en zijn in verschillende formaten verkrijgbaar. Van zodra u een branddeken over de brandende frituurketel of pan gooit, is er geen zuurstof meer en doven de vlammen. Laat de branddeken altijd een tijdje over de pan liggen. Als u de deken onmiddellijk wegneemt, kan een nieuwe zuurstoftoevoer het vuur weer doen oplaaien. U kunt het deken ook om iemand heen slaan wiens kleren in brand staan.

De meeste branddekens zijn ongeveer 1,2 meter lang en breed en hebben handgrepen die de handen beschermen.

Tips bij het gebruik van een branddeken:

Terug naar boven